http://videoworldpr.com/?id=9973 Sveriges bästa sökmotor för annonser

Användarvillkor

378 Användaruppgifter och kontosäkerhet. Webbplatsen är avsedd för användare som är arton år eller äldre. När du använder den här webbplatsen samtycker du att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om dig själv. Dessutom skall du upprätthålla en hög säkerhet för ditt lösenord och övrig registreringsinformation. Du själv är ytterst ansvarig för all användning av ditt användarkonto och den information som på olika vis produceras utifrån detta konto.

Äganderätter. Inget innehåll på Sök vi Hittar får modifieras, kopieras, distribueras, gestaltas, återges, överföras, publiceras eller på något sätt säljas utan Sök vi Hittars skriftliga medgivande. Du är beviljad att nyttja webbplatsen för personligt bruk förutsatt att du respekterar upphovsrätten.

Användarbeteende. Du förstår att webbplatsen är till för din personliga användning. Du står för, garanterar och accepterar att inget material som postas från ditt konto bryter mot rättigheterna för någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, marknadsföring eller andra personliga rättigheter och äganderätter, eller innehålla på annat sätt olagligt material.

click Du accepterar att inte använda tjänsten för att:
  • Göra privat information om någon annan än dig själv tillgänglig på webbplatsen, inklusive namn, e-postadresser och telefonnummer.
  • Försöka att få tillgång till skyddade uppgifter på webbplatsen.
  • Låtsas vara en person, företag eller myndighet eller på annat vis vilseleda information om dig själv och din tillhörighet till annan person, företag eller myndighet.
  • Användning av, eller försök att använda någon annans konto på webbplatsen.
  • Ladda upp oönskad och obehörig reklam på webbplatsen.
  • På ett olagligt sätt försöka att skada, överbelasta eller på andra sätt försämra webbplatsen.
  • Använda externa automatiserade script för att samla in information från tjänsten.

Eget innehåll som publiceras. Du är ensam ansvarig för bilder, meddelanden, text, information och annat innehåll som du lägger upp på tjänsten. Du ansvarar själv för att skapa säkerhetskopior av information som du publicerar på Sök vi Hittar ifall att information skulle tas bort eller på annat sätt försvinna. När du laddar upp innehåll på Sök vi Hittar beviljar du Sök vi Hittar att använda, kopiera och göra utdrag från sådant eget innehåll. Om du tar bort eget innehåll finns detta fortfarande arkiverat internt hos Sök vi Hittar. Du behåller full äganderätt till allt ditt innehåll.

Innehåll från tredjepart. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra externa webbplatser eller annat innehåll eller objekt som läses in från tredje parts webbplatser. Vi är inte ansvariga för tredje parts webbplatser som kan nås via Sök vi Hittar. Om du väljer att lämna webbplatsen till förmån för en länk gör du det på egen risk och är medveten om att dessa villkor inte längre gäller.

Sök vi Hittars ansvar. Även om regler för användande och beteende är satta så är Sök vi Hittar inte ansvariga för vad användare laddar upp. Sök vi Hittar är inte heller ansvariga för oanständigt, olagligt och på andra vis stötande innehåll som kan skådas på webbplatsen. Sök vi Hittar äger inte ansvar för uppförande av någon användare av tjänsten eller webbplatsen. Sök vi Hittar åtar sig inte heller ansvaret för fel i tjänst, försummelser eller andra typer av avbrott i tjänst. Under inga omständigheter är Sök vi Hittar ansvarigt för förlust och skador av användarmaterial eller personlig skada medförd av någons användande av användargenererat material på webbplatsen.

Rättigheter Vi har rätt att ge information om Sök vi Hittar, samarbetspartners och kommersiella budskap till användarna via e-post, SMS och andra kommunikationssätt. Kunden har rätt att tacka nej till utskick från Sök vi Hittar genom att avbeställa detta under "Redigera användarkonto".